Total Pageviews

Wednesday, September 19, 2012

Ganapati Bappa Maurya


Shri Guru Charan Saroj Raj 
Nij mane mukure sudhar 
Varnao Raghuvar Vimal Jasu 
Jo dayaku phal char
........................................
........................................
........................................
........................................


 

 

......................................
Pavantnai sankat haran,
Mangal murti roop.
Ram Lakhan Sita sahit,
Hrdaye basahu sur bhoop.


Jai Hanuman. 

No comments:

Post a Comment